1. 1

 

 

 

Fiskekonseptet

På sjøfiske brukes indre deler av Trondheimsfjorden  med vann og vassdrag som renner ut i fjorden, samt noen elver og vann på Fosen. Du kan være med på sjøfiske i og rundt Skarnsundet i Inderøy kommune, fiske laks i en av de 43 lakseførende elvene i fjorden, eller benytte noen av de flere tusen vannene som finnes på Innherred. La oss få guide deg til en fiske. og matopplevelse i hjertet av Trøndelag. Vi arrangerer også turer til skottland hvor laksefikset varer fra midten av januar og ut oktober. Les mer under kategoriene listet opp litt lengre ned på siden.   -Skitt fiske!

Ferskvann


Sjøfiske


Laksefiske


Mat